سامانه خدمات الکترونیک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زابل


1399/04/21 : نظر به ساماندهی توزیع شیر خشک لازم است داروخانه ها علاوه بر عدم فروش انبوه به مراجعین در صورت فروش شیر خشک اطلاعات کودک و تعداد فروش در سامانه خدمات الکترونیک معاونت غذا و دارو ثبت گردد
1397/11/03 : کلیه شرکت ها و داروخانه ها: مکاتبات با ان مرکز از طریق این سامانه قابل رویت می باشد و به منزله ابلاغ نامه است
1397/09/05 : کلیه داروخانه ها: اقلامی که از طریق سامانه توزیع می شود نسبت به ثبت موجودی اقدام شود ضمنا فاکتور های اینده نیز وارد سامانه گردد (فقط اقلام حواله ای)
1397/07/14 : کلیه داروخانه هایی که به آن ها رگام توزیع می شود از طریق سامانه حواله را ثبت نمایند
1397/07/03 : برای دفعه اول مشخصات کودک با رویت شناسنامه ثبت شود و برای دفعات بعدی با دریافت کد ملی شیر تحویل شود
1397/07/03 : برای کودکان زیر 7 ماه شیرخشک یک و از 6 ماه به بالا شیر 2 طبق سهمیه تعریف شده با توجه به کد ملی کودک اقدام شود
1397/07/03 : کاربر گرامی در صورت هرگونه سوال یا اشکال فنی مراتب به دفتر معاونت یا اقای نیک فرجام اطلاع رسانی شود


در صورت هر گونه سوال، از طریق گروه سروش اطلاع رسانی داروخانه های زابل با معاونت غذا و دارو در ارتباط باشید. ...